De Allieredes Danske Vaabenfæller

Formand:

 

Danmarks Veteraner, Lokalafdeling Midtjylland

Formand: Palle Stausholm

Pilegårdsvej 219

8361  Hasselager

Tlf: 40 322 931 - e-mail: midtjylland@danmarksveteraner.dk

www.midtjylland.danmarksveteraner.dk/

 

Dronningens Livregiments Soldaterforening for Århus og Omegn

Formand: Sven-Erik Bolt Magnussen

Svalevej 3

8382  Hinnerup

Tlf: 86 911 705 - 23 957 784 - e-mail: cordes.magnussen@live.dk

Detaljer:

 

Feltartilleriforeningen

Formand: Erik Ellemose Sørensen

Kildevangs Allé 1 B

8260  Viby J.

Tlf: 86 110 955 - e-mail: ellemose@mail.tele.dk

 

Gardehusarforeningen Jylland

Formand: Anders Juul Jensen

Bredgade 6 A, 1.tv.

7400  Herning

Tlf: 50 329 232 - e-mail: ajj@fedtness.dk

Detaljer:

 

Garderforeningen for Aarhus og Omegn

Niels Erik Kjær

Ristrup Hovedgård

Ristrupvej 39

8471  Sabro

Tlf: 86 951 614  -  40 270 238 - e-mail: garderkjaer@gmail.com

Detaljer:

 

Intendaturforeningen

Intendatur Midtjysk afd. 41 v/ John Kjærgaard

Dalgas Allé 59, 2. -1

7800  Skive

e-mail: jokj@oncable.dk

 

LAF Jylland Midt/Øst

Formand: Jørgen Krabbe

Damtoften 12

8260  Viby J.

Tlf: 29 241 011 - e-mail: jorgenkrabbe@hotmail.com

 

Militærpolitiforeningen Østjylland

Formand: Kristian Thomsen

Henrik Hertz Vej 14

8660  Skanderborg

Tlf.: 20 433 537 - e-mail: ikt.skbg@post.tele.dk

 

Prinsens Livregiments Soldaterforening

Formand: Niels Jørgen Ravn Sørensen

Visselbjergvej 4

8250  Egå

Tlf: 86 220 122 - 24 916 790 - e-mail: NJRS@webspeed.dk

 

Slesvigske Fodregiments Soldaterforening

Repræsentant for Østjylland: Mogens Grønfeldt Hansen

Tlf.: 21 739 244 - e-mail: loeh@mail.tele.dk

 

Telegrafregimenternes Soldaterforening

Formand: Eigil Otto Frederiksen

Ahornvænget 43

8362  Hørning

Tlf: 86 922 535 - e-mail: frm-aar@trs.dk

 

Vaabenbrødreforeningen i Aarhus

Formand: Kai Skovvang

Åtoften 26

8250  Egå

Tlf: 86 174 184 - e-mail: aarhus.vbf@gmail.com

Detaljer:

 

Aarhus Marineforening

Formand: Kai Berg

Edithsvej 22

8220  Brabrand

Tlf: 86 255 964 / 29 243 427 - e-mail: jkberg@stofanet.dk

Detaljer:

 

Århus og Omegns Dragonforening

Formand: Bent Holm

Rundhøj Allé 22, st.th.

8270  Højbjerg

Tlf: 86 149 751 / 50 469 751 - e-mail: bent.holm5@gmail.com

 

Æresmedlemmer:

Børge Larsen

Retur til forsiden