16. september 2021 - Palle Stausholm

Repræsentantskabsmøde

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 16/09/2021
18:00 - 22:00

Kategori


Aarhus Samvirkende Soldatereforeninger afholder torsdag d. 16. september 2021 kl. 18.00 repræsentantskabsmøde i HJV’s lokaler Grimhøjvej 1, 8220 Brabrand.

Tilmelding til Kai Skovvang,  kaiskovvang@gmail.dk   eller 86174184

Senest 5/9 2021.

Der serveres smørrebrød, 1 øl/vand for 125,00 kr..

Forslag der ønskes behandlet, skal tilsendes formanden senest 8. sep.

 

Dagsorden for repræsentantskabsmødet 16/9-2021:

Pkt. 1 Velkomst
Pkt. 2 Valg af dirigent
Pkt. 3 Kontrol af fremmødte repræsentanter, hver forening har 2 stemmer og kan møde
med op til 5 delegerede.
Pkt. 4. Formandens beretning
Pkt. 5. Kasserens beretning og regnskab.
Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent
Pkt. 7. Indkomne forslag.
Pkt. 8. Valg af formand.
Pkt. 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Pkt. 10 Valg af 2 suppleanter
Pkt. 11. Valg af 2 revisorer
Pkt. 12 Valg af fanebære
Pkt. 13 Valg af fanevagt
Pkt. 14 Valg af standard fører
Pkt. 15 Eventuelt