HM Dronningens besøg i Aarhus

H.M. Dronningen besøger Aarhus Kommune fredag den 3. juni 2022. Kommunen har blandt andre bedt Danmarks-Samfundet om at hjælpe med at opstille en faneborg ved Kongeskibet DANNEBROG ankomst til Aarhus. Da besøget er i anledning af Dronningens 50 år regentjubilæum, skulle vi gerne stille en flot faneborg, så derfor skal jeg opfordre alle til at komme med deres fane, så vi kan gøre dagen ekstra festlig.

Faneborgen skal opstilles på honnørkajen til venstre for DOKK1, når man står med front mod DOKK1 hovedtrappe.

Faneborgen skal opstilles klokken 09.00 med udrullet fane, så der er tid til opstilling, en hurtig instruktion og afprøvning.

Vær opmærksom på at det kan være svært at parkere, hvis man ankommer i bil, da der må forventes mange tilskuere. Prinsens Musikkorps vil spille på kajen ca. fra klokken 09.30

Påklædningen er enten foreningens “uniform” eller pænt tøj. Det forsøges at arrangere en snack og lidt at drikke efter Dronningen har forladt området.

Af hensyn til sikkerheden har PET anmodet om, at navne på alle, der skal deltage i faneborgen, både fanebærer og fanevagt, skal være skrevet på en liste, for at man kan få adgang til det afspærrede område. Jeg skal derfor bede om, at man senest onsdag den 1. juni sender navnene på deltagerne undertegnede . Der er desværre kun plads til to deltagere, fanebærer og fanevagt, men har foreningen flere faner, er de selvfølgelig alle velkomne, ligeledes med 2 personer pr. fane.

Med venlig hilsen

Erik Fage-Pedersen
Danmarks-Samfundets Lokalforening Aarhus
Tlf: 2083 1206
erik@fage-pedersen.dk