Forenede Soldaterforeninger Om - Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger

Forenede Soldaterforeninger top1
Title
Gå til indhold
Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger blev stiftet den 18. oktober 1920. Foreningens formål er, at vedligeholde kammeratskabet fra soldatertiden, at styrke kærligheden til Kongehuset og Fædrelandet samt forsvarsviljen i folket, at tilrettelægge opgaver af fælles interesse samt at formidle kontakter både indad og udad.
I samvirket er tilknyttet soldaterforeningerne i Aarhus og omegn.
Emblemet for Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger er indført i 1989. Idéen til emblemets motiv fik Henning Nordmand efter at have lyttet til en tale for flaget på Valdemarsdagen den 15. juni 1989. Bestyrelsen godkendte idéen, og de første emblemer blev uddelt den 1. september 1989 til fanebæreren og fanevagten, så de kunne bæres i forbindelse med Dronningens besøg i Aarhus samme aften.

Det ældste flag var “Ravnefanen”, som var en rød dug, med Odins ene ravn broderet i sort. Ravnefanen blev kendt viden om som de danske vikingers samlingsmærke og kaldes Danebroge, dvs. danernes klæde. Efter kristendommens indførelse måtte Odins ravn vige for det kristne symbol, korset, og Dannebrog med det hvide kors på rød bund har sandsynligvis omkring år 1200 været korsfarermærke i forbindelse med forsøget på at kristne det hedenske Estland. Den folkelige overlevering og de senere skriftlige beretninger har sat Dannebrogs oprindelse i forbindelse med det endelige slag ved borgen Lyndanisse i Estland den 15. juni 1219. Flagets uventede tilsynekomst i den stærke blæst “som sendt fra himlen” opildnede de hårdt trængte danske under Kong Valdemar til den endelige sejr, og siden da har Dannebrog været danskernes nationale symbol, om end det

Denne historie er baggrunden for at Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger valgte den sorte ravn på rød baggrund, som er samvirkets fælles emblem.

“Defensum Post Defensum” som der står nederst på emblemet betyder “forsvaret bag forsvaret”.

Stiftet d. 18. oktober 1920

Honorær formand
Hans Exellence Ingolf
Greve af Rosenborg

Forenede Soldaterforeninger fod
Tilbage til indhold